Misyonumuz

Türkiye ve dünyada tıp alanındaki her tür gelişmeyi yakından izlemek ve hastalarımıza yarar sağlayacak biçimde bunları uygulamaya koymak. Çağdaş tıp biliminin sağladığı tüm bilgi ve olanakları tıp ahlakı ilkeleri çerçevesinde ve en üst düzeyde tanı, tedavi ve takip hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

Modern tıbbın gereklerini yerine getirmek, hasta haklarını ve etik değerleri savunarak sağlık sektöründe ülkemizin en saygın ve lider markalarından biri olmak.

Hedeflerimiz

  • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin arttırılması
  • Hasta ve Çalışan güvenliği uygulamalarının arttırılması
  • Özellikli sağlık hizmetlerinin arttırılması
  • Teknolojik olanakların arttırılması

Randevu ve bilgi için lütfen arayınız...